Drewno to nasza pasjaOd lasu po konstrukcje

Od 50-ciu lat francuska firma Piveteau Bois, a od 16-stu lat SYLVADREWNO, działająca w Polsce, zajmują się przetwórstwem i obróbką drewna. Całą swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie angażujemy w tworzenie nowych, oszczędnych technologii, które zapobiegają wyniszczaniu lasów. Stosując nowoczesne metody obróbki drewna jesteśmy w stanie projektować niepowtarzalne konstrukcje budowla­ne i ogrodowe. Mamy nadzieje, że nasz katalog okaże się przydatny w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań dekoracyjno - konstruk­cyjnych oraz pokaże Państwu możliwości jakie oferuje ten szlachetny surowiec.
Lasy rozprzestrzeniają się, a środowisko korzysta z tego dobrodziejstwa

Tak zwiększa się obszar leśny w Europie. W Polsce lasy zajmują prawie 9 mln ha, czyli ok. 28,7 % powierzchni kraju. „Krajowy pro­gram zwiększania lesistości” zakłada wzrost zalesienia kraju do 30 % w roku 2020 i docelowo 33 % w roku 2050. Wycinka drzew jest zawsze mniejsza, niż przyrost biologiczny lasów. W strukturze leśnej w Polsce przeważają lasy iglaste, w których dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna.
Lasy europejskie od wielu lat dostosowane są do z góry ustalonej eks­ploatacji, która uwzględnia ochronę fauny i flory. Drewno jest pozy­skiwane wyłącznie z wycinania drzew wyrosłych oraz tzw. przecinek, które pomagają rosnąć młodym drzewom. Polskie lasy są majątkiem narodowym, majątkiem nas wszystkich i wszyscy możemy z tego dobrodziejstwa korzystać.

Drewno, naturalnie ekologiczne

Lasy w naturalny sposób przeciwstawiają się procesowi ocieplania kli­matu. Drzewa pobierają z atmosfery dwutlenek węgla i uwalniają tlen. Po ścięciu drzewa, CO2 nadal jest uwięzione w drewnie. Dla przykładu, dom zbudowany z 20 mdrewna zawiera w sobie 20 ton dwutlenku wę­gla. Las to prawdziwie ekologiczna fabryka, a jego najznakomitszym produktem jest właśnie drewno – surowiec najbardziej ekologiczny i w pełni odnawialny. Lasy europejskie są zarządzane od bardzo daw­na w ramach gospodarki długoterminowej, bez szkody dla środowiska. Drewno do produkcji jest pozyskiwane z lasów z certyfikatem FSC® (FSC-C023576), gdzie równowaga ekologiczna jest respektowana, a lasy są dobrze za­rządzane.

Niezastąpione zalety drewna

Konstrukcje z drewna takie jak: pergole, tarasy, płoty… idealnie kom­ponują się z otoczeniem. Dzięki naturalnym zaletom izolacyjno – aku­stycznym drewno tworzy w pomieszczeniach zdrową i ciepłą atmosferę. Elewacje, boazerie, parkiety, elementy ogrodowe zwiększają komfort estetyczny, jedyny w swoim rodzaju.


© SYLVA 2021 - Realizacja : B&B Communication